Coats Industrial

Zarejestruj się Coats.com

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookie

Polityka prywatności serwisu internetowego (UK)

12.06.2012

Kim jesteśmy i jaki jest cel niniejszej polityki prywatności? 

Niniejsza polityka prywatności określa zasady wykorzystywania i ochrony przez Coats Industrial Thread Limited („Coats” lub „my”) danych osobowych przekazanych nam przez Państwa w czasie korzystania z naszego serwisu internetowego.

Dane osobowe to informacje, które same lub w połączeniu z innymi informacjami, które posiadamy lub możemy posiadać pozwalają na identyfikację danej osoby. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, w jaki sposób wykorzystujemy i chronimy dane osobowe zbierane od Państwa w czasie korzystania z naszego serwisu internetowego.

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania na temat niniejszej polityki prywatności lub wykorzystania przez nas Państwa danych osobowych, prosimy o kontakt. Proszę przejść do sekcji "Jak się z nami skontaktować" poniżej. W tej sekcji podajemy adres naszej siedziby, numer telefonu oraz adres e-mail.

Co zrobić, jeżeli nie odpowiada Państwu ta polityka prywatności?

Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na wykorzystywanie Państwa danych osobowych zgodnie z niniejszą polityką prywatności, należy bezzwłocznie zaprzestać korzystania z tego serwisu. Należy pamiętać, że nie będą Państwo mogli nabywać od nas towarów ani usług poprzez ten serwis bez podania nam pewnych danych osobowych w celu zarejestrowania się w serwisie i umożliwienia nam realizacji Państwa zamówienia.


Co z aktualizacjami polityki prywatności?

Zastrzegamy sobie prawo dokonywania zmian niniejszej polityki prywatności w każdym czasie przy aktualizacji strony. W związku z tym, zalecamy regularne zapoznawanie się z niniejszymi informacjami. Po wprowadzeniu zmian w niniejszej polityce prywatności, kontynuacja użytkowania serwisu będzie równoznaczna z ich przeczytaniem i zaakceptowaniem. Nie należy korzystać z serwisu, jeżeli nie odpowiadają Państwu jakiekolwiek zmiany w niniejszej polityce prywatności. Prosimy również o informację, jeżeli w wyniku zmian, o których mowa, przestanie Państwu odpowiadać sposób, w jaki wykorzystujemy Państwa dane osobowe.


[Powrót do góry]

Jakie dane osobowe gromadzimy?

Jeżeli należą Państwo do naszych klientów (włączając zarówno klientów biznesowych, jak i klientów indywidualnych) i zarejestrują się, aby korzystać z pewnych stron tego serwisu, w tym (na przykład) w celu nabywania od nas towarów i usług, udzielimy państwu dostępu do tych stron. Możemy pobrać od Państwa dane personalne w ramach procesu rejestracji; w ramach składania zamówienia on-line; i w celu uzyskania Państwa zgody na przesyłanie Państwu ofert marketingu bezpośredniego. Dane osobowe, które pobieramy od Państwa, mogą obejmować:

 • Państwa imię i nazwisko, datę urodzenia i dane kontaktowe (takie jak adres(y) pocztowy i elektroniczny i numer(y) telefonu;

 • informacje dotyczące Państwa doświadczenia z naszymi produktami i usługami;

 • Państwa "user ID", czyli identyfikator użytkownika Coats (dostarczony Państwu przez Coats) i hasło (ustawione przez Państwa). Będą Państwo proszeni o podanie identyfikatora i hasła przy każdym logowaniu do tego serwisu;

 • Państwa preferencje i zgodę dotyczącą kontaktów w ramach marketingu bezpośredniego (proszę zapoznać się z sekcją „Marketing bezpośredni” poniżej, aby uzyskać więcej informacji);

 • dane Państwa karty kredytowej lub debetowej; oraz

 • (wyłącznie w przypadku klientów biznesowych) dane na temat Państwa przedsiębiorstwa i jego działań, które mogą zawierać pewne dane osobowe.

Powyższa lista nie jest wyczerpująca i może zostać zaktualizowana w przyszłości. Jest to uczciwe przedstawienie informacji na temat danych osobowych, które obecnie od Państwa zbieramy.

 

[Powrót do góry]

Jak wykorzystujemy gromadzone przez nas dane osobowe?

Wykorzystywać będziemy Państwa dane osobowe w prawnie uzasadnionych celach biznesowych, na przykład:

 • w celu zarządzania tym serwisem oraz umową lub innymi relacjami z Państwem, w tym również w celu dostarczania Państwu naszych produktów i usług;

 • w celu analizowania sposobu użytkowania tego serwisu z myślą o ulepszaniu oferowanych przez nas produktów i usług, a także naszych działań marketingowych i reklamowych oraz dla potrzeb związanych z badaniem rynku w wyżej wymienionym celu (możemy skontaktować się z Państwem bezpośrednio lub poprosić strony trzecie o zrobienie tego w naszym imieniu - proszę zapoznać się z sekcją „Komu udostępniamy Państwa dane osobowe" poniżej);

 • w celu obsługi i odpowiadania na wszelkie przesyłane nam wiadomości, zapytania lub wnioski;

 • w celu wysyłania Państwu ofert marketingu bezpośredniego dotyczących naszych produktów i usług (jednak wyłącznie gdy wyrażą Państwo na to zgodę - proszę zapoznać się z sekcją „Marketing bezpośredni” poniżej); i

 • w celu wypełniania naszych obowiązków prawnych i przepisów, a także w ramach stosowania się do zasad ładu korporacyjnego.

Powyższa lista nie jest wyczerpująca i może zostać zaktualizowana w przyszłości. Jest to uczciwe przedstawienie niektórych z celów, w jakich możemy wykorzystać dane osobowe zebrane od Państwa.

 

[Powrót do góry]

Jak wykorzystujemy gromadzone przez nas dane osobowe?

Wykorzystywać będziemy Państwa dane osobowe w prawnie uzasadnionych celach biznesowych, na przykład:

 • Możemy ujawnić Państwa dane osobowe organizacjom zewnętrznym, które świadczą dla nas usługi, w tym (na przykład) organizacjom, które zatrudniamy w celu prowadzenia marketingu i/lub badań w naszym imieniu i organizacjom, z usług których korzystamy w celu realizacji umowy z Państwem, na przykład dostawcom i dystrybutorom. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z 1998 roku („Ustawa”) naszym obowiązkiem jest nałożenie właściwych ograniczeń i norm postępowania na współpracujących z nami dostawców usług, które zagwarantują bezpieczny sposób przechowywania Państwa danych osobowych i wykorzystywania ich wyłącznie w celach, w jakich zostały im one dostarczone.

 • Możemy sprzedać Państwa dane osobowe innej osobie lub organizacji, gdy jest to konieczne w ramach naszych prawnie uzasadnionych procesów biznesowych (np. w przypadku, gdy nasze kierownictwo lub administracja mają zostać przejęte przez organizację zewnętrzną). W takim przypadku zapewnimy, żeby zostało to przeprowadzone zgodnie z przepisami Ustawy.

 • Możemy być zobowiązani przez przepisy prawa lub proces prawny do wydania Państwa danych osobowych organom prawnym (tj. sądom, trybunałom, policji lub służbom bezpieczeństwa). W celu zachowania wiarygodności tego serwisu i ochrony interesów jego klientów i subskrybentów zastosujemy się do każdego takiego żądania. Ponadto możemy być zobowiązani do ujawnienia Państwa danych osobowych organom rządowym w celach podatkowych lub innych. W innych przypadkach możemy również zdecydować, że istnieje poważny powód do ujawnienia Państwa danych osobowych organom prawnym, a ujawnienie będzie uzasadnione i zgodne z prawem na mocy Ustawy.

 • Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane i wykorzystywane przez wszystkie spółki w grupie Coats, z których część znajduje się poza Europą. Przekażemy im Państwa dane osobowe wyłącznie w celu umożliwienia im dostarczenia nam usług.

 • Ponadto mogą wystąpić warunki, w których niezbędne będzie ujawnienie przez nas Państwa danych osobowych firmom lub organizacjom zewnętrznym w celu ochrony naszych klientów lub naszych własnych prawnie uzasadnionych interesów. Takie ujawnienie będzie dopuszczalne na mocy Ustawy pod warunkiem, że jest niezbędne do ochrony tych interesów i stanowi adekwatne rozwiązanie, które ma również na uwadze dobro Państwa interesów.

 

[Powrót do góry]

Czy Państwa dane osobowe zostaną przekazane poza granice Europy?

Dane, które od Państwa zbieramy mogą zostać przekazane i przechowywane w lokalizacji poza granicami Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), w systemie prawnym niewymagającym takiego samego poziomu ochrony jak w Wielkiej Brytanii. Dane mogą być także przetwarzane przez personel działający poza EOG pracujący dla nas lub jednego z naszych dostawców. Taki personel może zajmować się między innymi przechowywaniem Państwa danych osobowych, realizacją zamówień, obsługą płatności i świadczeniem usług pomocniczych. Przekazując swoje dane osobowe, wyrażają Państwo zgodę na ich transferowanie, przechowywanie i przetwarzanie. My natomiast dołożymy wszelkich starań, aby zagwarantować, że Państwa dane są traktowane w bezpieczny sposób i zgodnie z niniejszą polityką prywatności

W przypadku, gdy otrzymali (lub wybrali) Państwo hasło umożliwiające dostęp do pewnych części naszego serwisu, są Państwo odpowiedzialni za zachowanie jego poufności. Prosimy o nieudostępnianie nikomu hasła.

Przesyłanie informacji przez Internet nie jest niestety w pełni bezpieczne. Chociaż zrobimy co w naszej mocy, aby ochronić Państwa dane osobowe, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa danych przesyłanych na nasz serwis. Każde przesyłanie odbywa się na Państwa ryzyko. Po otrzymaniu Państwa danych zastosujemy surowe procedury i zabezpieczenia, aby spróbować zapobiec nieuprawnionemu dostępowi.


[Powrót do góry]

Co, jeżeli korzystają Państwo z serwisu spoza granic Wielkiej Brytanii?

Jeżeli korzystają Państwo z serwisu spoza granic Wielkiej Brytanii, mogą obowiązywać inne prawa w kwestii przetwarzania Państwa danych osobowych. Niniejszy serwis obsługiwany jest na terenie Wielkiej Brytanii, co oznacza, że nie podlegamy lokalnym przepisom prawa obowiązującym w Państwa kraju i niniejsza polityka prywatności może nie być z nimi zgodna. Jeżeli nie odpowiada Państwu ta sytuacja, nie należy przesyłać nam danych osobowych.

 

[Powrót do góry]

Co z ukrytymi danymi?

Do celów marketingowych i rozwoju strategicznego możemy również wykorzystywać i ujawniać dane zagregowane, których forma uniemożliwia zidentyfikowanie poszczególnych osób. Dane te nie będą stanowić Państwa danych osobowych, ponieważ nie będą Państwo zidentyfikowani ani będzie możliwości identyfikacji Państwa na ich podstawie. Oznacza to, że nie będzie miała zastosowania niniejsza polityka prywatności, ani Ustawa.

 

[Powrót do góry]

Jak chronimy Państwa dane osobowe?

Zgodnie z naszymi obowiązkami na mocy Ustawy, aby zapobiec nieuprawnionemu dostępowi do Państwa danych osobowych lub ich ujawnieniu, uszkodzeniu lub utracie, podejmujemy odpowiednie fizyczne i elektroniczne oraz organizacyjne i techniczne środki, w tym szyfrowanie. Na przykład, niniejszy serwis jest tak zwaną bezpieczną stroną i transmisje z i do niej są szyfrowane.

Są Państwo odpowiedzialni za utrzymanie poufności Państwa identyfikatora i hasła, które wiążą się z Państwa dostępem do pewnych stron tego serwisu i/lub wszelkich założonych u nas kont. Przyjmują Państwo odpowiedzialność za wszystkie działania, które mają miejsce w związku z powyższym. Nie należy pozwalać innym osobom na korzystanie z Państwa identyfikatora lub hasła. Proszę natychmiast skontaktować się z nami, używając danych z sekcji „Jak się z nami skontaktować” poniżej, jeżeli przypuszczają Państwo, że Państwa identyfikator lub hasło zostały narażone na ujawnienie. Nie będziemy odpowiadać przed Państwem w przypadku nieuprawnionego dostępu do Państwa danych logowania lub nieuprawnionych działań w tym serwisie wynikających z faktu poznania Państwa danych logowania przez inną osobę, o ile nie było to spowodowane naszym zaniedbaniem.

Pomimo podjętych przez nas wysiłków w zakresie bezpieczeństwa należy mieć na uwadze, że Internet nie jest bezpiecznym środkiem komunikacji. Dane osobowe przekazywane przez Internet mogą zostać przechwycone przez inne osoby. Nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa Państwa danych osobowych przesyłanych nam przez ten serwis. Akceptują Państwo, że korzystają z tego serwisu na własne ryzyko.

 

[Powrót do góry]

Osoby niepełnoletnie

Niniejszy serwis nie jest przeznaczony dla osób poniżej 13 roku życia, dlatego prosimy osoby te o nieprzesyłanie żadnych danych osobowych za jego pomocą. Radzimy rodzicom i opiekunom przypominać swoim dzieciom o bezpiecznym i odpowiedzialnym posługiwaniu się danymi osobowymi w Internecie.

 

[Powrót do góry]

Odnośniki

Ten serwis zawiera odnośniki do innych serwisów. Ponadto inne serwisy będące poza naszą kontrolą mogą odsyłać do naszego serwisu. Nie jesteśmy odpowiedzialni za praktyki ochrony prywatności i zawartość innych serwisów. Należy zawsze wykazywać ostrożność i zapoznać się z polityką prywatności obowiązującą w danym serwisie internetowym.

 

[Powrót do góry]

Pliki cookie i znaczniki nawigacyjne "web beacons"

W naszym serwisie możemy używać plików cookie. Pliki cookie to pliki danych, które przechowują informacje na Państwa dysku twardym lub w przeglądarce, co znaczy, że nasz serwis może rozpoznać, że odwiedzili Państwo naszą stronę w przeszłości. Ułatwiają one Państwu zachowanie preferencji w tym serwisie, a poprzez obserwację sposobu, w jaki korzystają Państwo z serwisu, możemy dostosowywać go do Państwa preferencji i analizować Państwa sposób użytkowania serwisu.

Mogą Państwo, jeżeli tak postanowią, wyłączyć pliki cookie w Państwa przeglądarce i usunąć wszystkie pliki cookie aktualnie przechowywane na Państwa komputerze. W Microsoft Internet Explorer można to zrobić wybierając „Narzędzia/Opcje internetowe” i modyfikując ustawienia prywatności lub zaznaczając „usuń pliki cookie”.

Aby dowiedzieć się jak wyłączyć pliki cookie w innych przeglądarkach należy kliknąć „Pomoc” w menu przeglądarki lub odwiedzić stronę http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html. Wiele funkcjonalności naszego serwisu nie będzie jednak działało po wyłączeniu plików cookie.

Aby dowiedzieć się jak wyłączyć pliki cookie w innych przeglądarkach należy kliknąć „Pomoc” w menu przeglądarki lub odwiedzić stronę http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html. Wiele funkcjonalności naszego serwisu nie będzie jednak działało po wyłączeniu plików cookie.


Poniżej zamieściliśmy pełną listę plików cookie używanych na coatsindustrial.com wraz z określeniem, do czego dany plik jest wykorzystywany. Coats nie będzie wykorzystywało plików cookie do gromadzenia Państwa danych osobowych.


Oto lista najważniejszych plików cookie wykorzystywanych przez Coats oraz ich cel użycia:

Nazwa pliku cookieUżycie pliku cookie
Okres ważności pliku cookieDomena
__utma MetricsGoogle  2 lata.coatsindustrial.com
__utmb MetricsGoogle  30-minutowa sesja.coatsindustrial.com
__utmc MetricsGoogle  Sesja.coatsindustrial.com
__utmz MetricsGoogle  6 miesięcy.coatsindustrial.com
__utmv MetricsGoogle  2 lata.coatsindustrial.com

coatsindustrial.com korzysta z Google Analytics - internetowych usług analitycznych świadczonych przez firmę Google, Inc. Google Analytics wykorzystuje plik cookie, aby przeanalizować Państwa sposób użytkowania naszego serwisu i opracować raporty na temat aktywności użytkowników.

Google przechowuje dane zgromadzone przez plik cookie na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google może także przekazać te dane stronom trzecim, gdy jest to wymagane przepisami prawa lub gdy takie strony trzecie przetwarzają te dane w imieniu Google. Google nie będzie łączyło Państwa adresu IP z żadnymi innymi danymi posiadanymi przez Google. Używając coatsindustrial.com, zgadzają się Państwo na przetwarzanie danych na Państwa temat przez Google w sposób i dla celów przedstawionych powyżej.


Nazwa pliku cookieUżycie pliku cookieOkres ważności pliku cookie Domena
aspxauth MetricsUwierzytelnienie przez loginn2 dni.coatsindustrial.com
asproles MetricsUwierzytelnienie przez loginSesja .coatsindustrial.com
_atuvc MetricsUdostępnianie na portalach społecznościowych2 lata.coatsindustrial.com
tcm:35-8388-16 MetricsWydajność witryny1 dzień.coatsindustrial.com

Pliki cookie aspxauth i asproles zostają zapisane, gdy logują się Państwo do bezpiecznego obszaru strony. Te pliki zawierają dane o terminie wygaśnięcia sesji logowania i uwierzytelnianiu przez logowanie. Informacje te są szyfrowane dla bezpieczeństwa i usuwane, gdy zamykają Państwo przeglądarkę. _atuvc to własny plik cookie, lecz wykorzystywany jest on przez „Addthis” - plik, który pozwala użytkownikowi serwisu na udostępnianie artykułów na portalach społecznościowych jak Twitter, Facebook i Google+.

Tcm:35-8388-16 uniemożliwia wielokrotne kliknięcia w funkcjonalność dodającą ocenę pozytywną i negatywną w sekcji FAQ. Żadne dane osobowe nie są przechowywane.

Pliki cookie innych firm

coatsindustrial.com korzysta w licznych dostawców, którzy również zapisują pliki cookie w naszym serwisie w naszym imieniu, w celu dostarczania usług, które świadczą. Poniżej znajduje się lista wszystkich plików cookie innych firm wykorzystywanych na coatsindustrial.com oraz informacje do czego każdy z nich jest wykorzystywany.


Nazwa pliku cookieUżycie pliku cookie Okres ważności pliku cookieDomena
uid MetricsUdostępnianie na portalach społecznościowych2 lataaddthis.com
uvc MetricsUdostępnianie na portalach społecznościowych2 lataaddthis.com
uit MetricsUdostępnianie na portalach społecznościowych1 dzieńaddthis.com
psc MetricsUdostępnianie na portalach społecznościowych2 lataaddthis.com
Visitor_info1_live MetricsUdostępnianie wideoUdostępnianie wideoYouTube.com
user_hitbox MetricsUdostępnianie wideoSesjaYouTube.com
pref MetricsUdostępnianie wideo10 latYouTube.com

uid, uvc, uit i psc: te pliki cookie używane są do śledzenia użycia usługi addthis.com. Addthis pozwala użytkownikowi na udostępnianie serwisu przez wiele kanałów społecznościowych.

VISITOR_INFO1_LIVE, user_hitbox i pref są wykorzystywane przez YouTube. YouTube osadził filmy z naszego oficjalnego kanału YouTube używając rozszerzonego trybu prywatności YouTube. Tryb ten może tworzyć pliki cookie na Państwa komputerze po kliknięciu na odtwarzaczu wideo YouTube, ale YouTube nie będzie przechowywać umożliwiających identyfikację plików cookie do odtwarzania załączonych wideo.

 

[Powrót do góry]

Aktualizowanie i uzyskiwanie dostępu lub kopii Państwa danych osobowych

Jeżeli jakiekolwiek dane osobowe, które dostarczyli nam Państwo staną się nieaktualne lub niepoprawne, proszę poinformować nas o tym kontaktując się drogą mailową lub pocztową, korzystając z informacji w sekcji „Jak się z nami skontaktować” poniżej.

Jeśli chcą Państwo uzyskać dostęp do danych lub kopii danych osobowych, które posiadamy, prosimy o kontakt z nami w ten sam sposób.

 

Nazwa CookiesWykorzystywanie CookiesWystępowanie CookiesAdministrator
_mkto_trkPomiar2 latamarketo.com

W celu dostarczania indywidualnych treści lub usług dla użytkowników Portalu, używamy Marketo, aby śledzić różne dane związane z konkretnymi zainteresowaniami osób odwiedzajacych i korzystajacych z serwisu.

Cookies umieszczone przez serwer Marketo są wykorzystywane tylko przez Marketo. Aby uzyskać więcej informacji na temat Cookies Marketo i do czego one służą, kliknij tutaj.


Nazwa CookiesWykorzystywanie CookiesWystępowanie CookiesAdministrator
Rozdzielczość FacebookPortale społecznościowe2 latafacebook.com

Używamy rozdzielczości Facebooka co pomoże nam dotrzeć do istniejacego na Facebooku grona naszych odbiorców i dostarczyć im odpowiednich treści.

Możesz zrezygnować z cookies w rozdzielczości Facebook, odwiedzając zakładkę Reklama w ustawieniach na swoim profilu. Informacje, jakie dzielimy z Facebookiem będą używane zgodnie z zasadami dotyczącymi wykorzystywania danych na Facebooku. www.facebook.com/about/privacy.

 

[Powrót do góry]

Marketing bezpośredni

Jeżeli Państwa dane osobowe miałyby zostać wykorzystane do celów marketingu bezpośredniego, zostanie to jasno określone na odpowiednich stronach ninejszego serwisu. Jednocześnie będziemy potrzebować Państwa zgody na otrzymywanie ofert marketingu bezpośredniego lub pozwolimy Państwu na zrezygnowanie z ich otrzymywania (w zależności od wymagań obowiązujących przepisów prawa). 

W marketingu bezpośrednim wykorzystującym połączenia telefoniczne, wiadomości e-mail, wiadomości SMS, pocztę głosową lub wszelkie inne elektroniczne formy zapewnimy Państwu łatwy sposób rezygnacji z dalszego otrzymywania ofert. Jeżeli zrezygnują Państwo z dalszego otrzymywania ofert marketingu elektronicznego, nie oznacza to, że Państwa dane osobowe zostaną usunięte z naszej bazy danych. Możemy w dalszym ciągu przechowywać Państwa dane osobowe (w tym dane kontaktowe) w utajnionej formie, aby zagwarantować, że nie będziemy się już z Państwem kontaktować. Nasza reakcja na Państwa rezygnację z dalszego otrzymywania ofert będzie z naszej strony tak szybka jak jest to możliwe.

W marketingu bezpośrednim wykorzystującym połączenia telefoniczne, wiadomości e-mail, wiadomości SMS, pocztę głosową lub wszelkie inne elektroniczne formy zapewnimy Państwu łatwy sposób rezygnacji z dalszego otrzymywania ofert. Jeżeli zrezygnują Państwo z dalszego otrzymywania ofert marketingu elektronicznego, nie oznacza to, że Państwa dane osobowe zostaną usunięte z naszej bazy danych. Możemy w dalszym ciągu przechowywać Państwa dane osobowe (w tym dane kontaktowe) w utajnionej formie, aby zagwarantować, że nie będziemy się już z Państwem kontaktować. Nasza reakcja na Państwa rezygnację z dalszego otrzymywania ofert będzie z naszej strony tak szybka jak jest to możliwe.

 

[Powrót do góry]

Zamknięcie konta i przechowywanie danych osobowych

Zgodnie z Ustawą gwarantujemy, że Państwa dane osobowe nie będą przechowywane dłużej niż będzie to konieczne do odpowiednich celów, przez nas ani przez żadne strony trzecie, które przetwarzają je w naszym imieniu.   

Zastrzegamy sobie prawo do odmówienia świadczenia usług, a także do anulowania Państwa konta bez wcześniejszego powiadomienia.

W przypadku gdy zlikwidują Państwo swoje konto lub gdy dojdzie do jego anulowania z naszej strony, konto zostanie dezaktywowane tak szybko, jak jest to możliwe. Po dezaktywacji konta Państwa dane osobowe będą przez nas przechowywane wyłącznie tak długo, jak jest to konieczne na wypadek ewentualnych sporów lub innych problemów. Po upływie tego okresu Państwa dane osobowe zostaną utajnione lub usunięte z naszej bazy danych.

 

[Powrót do góry]

Dostęp do danych

Ustawa daje Państwu prawo dostępu do zgromadzonych na Państwa temat danych. Państwa prawo dostępu może być wykorzystywane zgodnie z Ustawą. Każde żądanie dostępu może podlegać opłacie w wysokości 10 funtów, aby pokryć nasze koszty dostarczenia Państwu informacji, które zgromadziliśmy na Państwa temat.

 

[Powrót do góry]

Jak się z nami skontaktować

Coats Industrial Thread Limited

1 The Square

Stockley Park

Uxbridge 

Middlesex 

UB11 1TD

 

0208 210 5000

privacy@coats.com

 

[Powrót do góry]