Coats Industrial

Kayıt ol Coats.com

Çevre Politikası

Politika sahibi/düzenleyenOnaylayanDüzenleme /
revizyon tarihi
Geçerlilik tarihiBir sonraki
revizyon
Bir sonraki
bağımsız revizyon
Global Environmental Manager
(Küresel Çevre Yöneticisi)
Yönetim Kurulu Adına
Grup Yönetim Ekibi
Haziran 2018Haziran 2018Haziran 2019Haziran 2019

İnsanları hayatlarını geliştirmek için tekstil alanındaki yeteneklerden ve teknolojilerden yararlanan, dünyanın lider endüstriyel iplik şirketiyiz. Çevre üzerindeki etkimizi sınırlandırmak, işimizin temel bir parçası ve Coats'taki herkesin çok ciddiye aldığı bir husus. Coats üst düzey yönetimi, Grup için mümkün olan en yüksek çevre performansı standardını elde etmek amacıyla amaçlar ve hedefler tanımlamıştır.

Şunları yaparak çevreye özen gösteriyoruz:

  • Operasyonlarımızın her alanında sorumlulukla hareket ederek ve geçerli tüm kanun ve düzenlemelere uyarak;
  • Çevre performansımızı daima yükselttiğimizden emin olmak için Coats ekibinin her bir üyesine uygun bilgi, eğitim ve kaynak sağlayarak;
  • Yerel, bölgesel ve küresel seviyede işimizi etkileyen önemli çevre hususlarını tanımlayarak ve üretim süreçlerimizin çevre üzerindeki etkilerini daima azaltmaya çalışarak;
  • Her Coats biriminin kazalara ve acil durumlara müdahaleye yönelik ve ortaya çıkan çevre etkilerini önlemeye veya hafifletmeye yönelik bir prosedürü olmasını sağlayarak;
  • Faaliyet gösterdiğimiz ülkelerin yasal gerekliliklerini karşılayan ve çoğu durumda aşan bir dizi küresel atık emisyon standardına bağlı kalarak;
  • Mümkün olan her durumda materyalleri geri dönüşüme kazandırarak, yeniden kullanarak veya materyal kullanımını azaltarak ve ürün geliştirmede geri dönüştürülmüş ve sürdürülebilir materyaller kullanarak;
  • Tedarikçilerimizi ve yüklenicilerimizi çevre üzerindeki etkileri azaltmaya teşvik ederek;
  • Tedarikçilerimizin, sektördeki en kapsamlı listelerden biri olan Kısıtlı Maddeler Listesine ("RSL") uymalarına yardımcı olmak için onlarla birlikte çalışarak;
  • Tüm üretim faaliyetlerini ISO 14001'e uygun hale getirilmiş, yapılandırılmış bir çevre yönetimi sistemi aracılığıyla yönetmeyi taahhüt ederek ve
  • Çevre performansımıza ilişkin bilgileri ve güncellemeleri paydaşlarımıza düzenli olarak sunarak.

Belirlenen hedeflerimizi karşılamamıza yardımcı olduğundan emin olmak için bu Çevre Politikası'nı düzenli olarak gözden geçireceğiz.

Grup Yönetim Ekibi