Coats Industrial

Kayıt ol Coats.com

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

Coats, yaralanmaların ve sağlıksız koşulların önleneceğini ve işimizin tamamında sağlık ve güvenlik mükemmelliğinin sağlanacağını taahhüt eder.

Bu taahhüdü yerine getirmek için:

  • Güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlayacağız;
  • Bu Sağlık ve Güvenlik Politikası ve yönetim sistemi ile, ayrıca ülkeye özel yasal gereksinimler ve diğer gereksinimlere uyacağız;
  • Sağlık ve güvenlik konusunda en iyi uygulamaları yerleştireceğiz, kontrol hiyerarşisinde riskleri yöneteceğiz;
  • Sağlık ve güvenlik yönetimini ve performansını devamlı geliştireceğiz;
  • İş ile ilgili yaralanmaların, mesleki hastalıkların ve işe gidip gelme sırasındaki yaralanmaların sıklığının ve ciddiyetinin azaltılması için tasarlanan yıllık hedefleri belirleyecek ve gözden geçireceğiz;
  • Tüm çalışanlara ve ilgili tüm taraflara, sağlık ve güvenlik sorumluluklarını yerine getirmeleri için gerekli bilgileri, eğitimi ve kaynakları sağlayacağız;
  • Güvenli liderlik göstereceğiz ve tüm çalışanların tehlike tanımlama ve risk azaltma girişimlerinde etkin olarak çalışmalarını teşvik edeceğiz;
  • Tüm çalışmalarımızda Önemli Performans Göstergesi olarak yer alan sağlık ve güvenliğin önemini vurgulayacağız;
  • Bu Sağlık ve Güvenlik politikasının ve yönetim sisteminin ihlallerini son derece ciddiye alacağız ve buna karşılık olarak uygun disiplin işlemlerini uygulayacağız; ve
  • Sadece sağlık ve güvenlik uygulamaları konusunda eşit derecede yüksek standartlara sahip olan tedarikçilerle ve yüklenicilerle çalışacağız.

Tüm iş liderlerinin ve müdürlerin öncelikli sorumluluğu, yaptığımız her işte, sağlık ve güvenliğin ana değerimiz olduğundan emin olmaktır.

Tüm çalışanlarımızın görevi, kendi güvenliklerini ve başkalarının güvenliklerini sağlamak ve güvenlik eğitimleri ve talimatlarıyla uyumlu davranarak, tehlikeleri ve güvensiz durumları bildirmektir.

Bu Sağlık ve Güvenlik ve yönetim sisteminin etkinliği, düzenli olarak gözden geçirilecektir.