Coats Industrial

Kayıt ol Coats.com

Coats Türkiye İplik Sanayi A.Ş.

Bilgi Güvenliği Politikasi

COATS Türkiye, şirketin sürdürülebilir başarısında ve iyi yönetişim uygulamalarında her şekildeki bilginin gizliliğinin, bütünlüğünün (doğruluğunun) ve erişilebilirliğinin kritik rolü olduğunun ve bilgi güvenliliğinin yeterli bir seviyede sağlanamamasının finansal kayıplar yanında itibar kaybı riskini de arttıracağının farkındadır.

Bu bilgi güvenliği politikası, Coats Türkiye’nin bilgi güvenliği yönetimine yaklaşımını özetlemesinin yanında, bilgi sistemlerinin güvenliğinin korunması için gerekli yönlendirici ilkeleri ve sorumlulukları ortaya koyar.

Coats Türkiye, bilgilerinin gizliliğinin, bütünlüğünün ve erişilebilirliğinin gerektiği şekilde sağlanması amacıyla TS ISO/IEC 27001 Standardına uygun şekilde sağlam bir Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin (BGYS) kurulumunu, gerçekleştirilmesini, işletilmesini, izlenmesini, gözden geçirilmesini, bakımını, sürekli iyileştirilmesini ve gerekli kaynakların sağlanmasını taahhüt eder.

Bu taahhüt doğrultusunda:
Coats Türkiye, Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü kapsamında mevcut ve oluşturulacak tüm faaliyetlere ilişkin bilgilerin güvenliğini ve iş sürekliliğini en az kesinti ile sağlamayı, Şirkete ve korumakla yükümlü olduğu üçüncü taraflara ait tüm kişisel veya kurumsal bilgilerin gizliliğini temin etmeyi, iş süreçleri ve hizmetlerin sürdürülmesinde kullanılan her türlü fiziksel ve elektronik bilgi varlıklarının “Gizlilik”, “Bütünlük” ve “Erişebilirlik” kriterleri doğrultusunda korunmasını hedefler.

Bu politikanın ana amaçları aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

  • Coats Türkiye’nin tüm bilgi sistemlerinin (tüm bilgisayarlar, mobil araçlar, ağ sistemleri, yazılım ve veriler dahil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere) korunmasını sağlamak ve bu sistemlerin çalınma, kaybolma, yanlış amaçla kullanılma, zarar görme risklerine karşı önlemler geliştirmek.
  • Kullanıcıların ilgili yasal mevzuat, politika, prosedür ve talimatlar hakkında bilgi sahibi olmasını ve bunlara uymasını sağlamak.
  • Kullanıcıların işlem yaptıkları verilerin gizliliğinin ve bütünlüğünün korunması ile ilgili sorumluluklarını anlamalarını sağlamak.
  • Coats Türkiye’yi bilgi işlem tesislerinin yanlış kullanımı sonucu oluşacak zararlara karşı koruyacak tedbirlerin alınmasını sağlamak.
  • Kullanıcılardan geri bildirim alınmasını ve bu geri bildirimler doğrultusunda gerekli güncellemelerin yapılarak sürekli iyileştirme döngüsünün oluşmasını sağlamak.

Bu politika tüm Coats Türkiye çalışanlarının yanında Coats Türkiye ile sistematik bilgi alışverişi olan, Coats Türkiye’ye ait bilgileri depolayan ve işleyen üçüncü şahıs ve kurumları da kapsamakta olup, kapsam dahilindeki tüm taraflara iletişimi sağlanacaktır.